'

Gode ideer til Spil Dansk arrangementer

Hvis du/I har lyst til at deltage i Spil Dansk Ugen, men mangler en god idé til, hvordan I kan være med - så er der måske inspiration at hente nedenfor. Du kan sikkert finde inspiration ved at se de gode ideer, også selvom du måske repræsenterer en anden type arrangør, spillested eller location.

I er meget velkomne til at sende os jeres gode ideer i overskriftsform. Så kan vi tage dem med på listen herunder.

 

Listen er delt i to

 

 1. LOCATION-LISTEN

  Den første del af listen tager udgangspunkt i selve stedet, hvor arrangementet foregår. Altså er det ideer, som vil gøre sig godt i på dette særlige sted.

 2. FOKUS-LISTEN

  Den anden del af listen tager udgangspunkt i, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil lave et arrangement, der fokuserer på noget bestemt. Dette arrangement kan så foregå på forskellige steder.


"Normale" koncerter og fællessang fremgår ikke af locationlisten, da de to former for arrangementer kan afvikles på en lang række locations. Men en koncert eller det at synge fællessang er selvfølgelig fortsat en rigtig god måde at deltage i Spil Dansk Dagen på.

LOCATION-LISTEN  

 

 

 

FOKUSLISTEN  (opdateres. Se nedenfor for flere punkter)

 • At der skrives ny dansk musik
 •  

   

   

  Location-listen

  For kommuner


  • Igangsæt en sms-afstemning blandt alle borgerne op til Spil Dansk Dagen omkring kommunens danske yndlingssang.  Kommunens yndlingssang offentliggøres så f.eks. af borgmesteren ved et arrangement på Rådhuset på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en sangstafet imellem kommunens afdelinger eller rundt i kommunen. Når en afdeling har sunget, går den næste i gang indtil alle har sunget sangen.
  • Send sms'er imellem kommunens afdelinger, som fortæller, hvad afdelingen skal synge.
  • Hav en musiker eller et band til at levere levende baggrundsmusik, som borgerne kan lytte til, imens de venter på at blive ekspederet.
  • Hav en Spil Dansk bus med borgmesteren i front, der kan tager rundt til forskellige afdelinger af kommunen og sætte fokus på Spil Dansk Dagen.
  • Uddel en kulturpris eller en Spil Dansk pris til en ildsjæl, et talent eller anden personlighed inden for musikken, som bor i kommunen. Prisen uddeles ved et arrangement på rådhuset.
  • Spil danskproduceret musik i højtalerne på kommunen igennem hele Spil Dansk Dagen.
  • Afhold et foredrag om musik på Rådhuset. Dette kunne f.eks. handle om: En kendt musiker/komponist, der stammede fra egnen, en særligt musiktradition, som området er kendt for, musiklivet i byen igennem tiden osv.
  • Afhold en personaledag, hvor kommunens medarbejdere for lov til at prøve kræfter med musik i en workshop.
  • Lav en musikalsk skattejagt/sangskattejagt på rådhuset, hvor børn og unge kan komme og prøve kræfter med forskellige musikalske udfordringer.
  • Udstil musikbilleder/koncertbilleder på rådhuset.
  • Start og slut alle møder i kommunalt regi på Spil Dansk Dagen med en fællessang.
  • Spil dansk musik som ventetone i telefonen.
  • Brug musikere som facilitatorer på teambuilding eller som undervisere i oplevelsesbaseret kommunikation

   

   

   

   

   

   

   

   

  For folke- og friskoler


  • Lad klasserne optræde for hinanden med indøvede sange.
  • Brug dagen som temadag om musik – kombinér det evt. med andre fag: Dansk/analyser sangtekster, Idræt/bevæg jer til musik, Historie/lær om musiktraditioner og syng gamle sange, Natur/Teknik/fremstil instrumenter og giv koncert, eller arbejd med lydbølger og frekvenser (eksempelvis en wah wah pedal til guitaren) , hjemkundskab/forstå hvilken musik og musikalske virkemidler som passer til hvilke typer middage, kristendomskundskab/snak om danske salmer (nye som gamle).
  • Lav klassesangstafet: Hver klasse synger en sang og sender den videre til næste klasse.
  • Hold workshops med musik som tema (historie, tekster, genrer, praktisk teoretisk, kulturelt, lande).
  • Inviter forældre og bedsteforældre til sang-arrangement - både i skoletiden og som aftenarrangement.
  • Udfordr jeres elever med en sjov musikquiz.
  • Begynd hver time med en sang (fællessang eller lyt til en sang).
  • Lav nye tekster til kendte melodier, arbejd med versefødder (jambe, trokæ, anapæst, daktyl osv).
  • Lav konkurrence om, hvilken klasse der kan synge flest sange i løbet af Spil Dansk Dagen.
  • Fortæl historien om de sange, der synges ved fællessangsarrangementerne.
  • Få besøg af en komponist/musiker og hør om, hvordan man skriver sange.
  • Lad eleverne spille en dansk sang over for klassekammeraterne, hvor de skal motivere, hvorfor han/hun netop har valgt at spille dén sang (noget særligt i teksten, velegnet til fællessang/dans/fest/trøst/inspiration/gymnastik osv.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  For SFO'er og juniorklubber


  • Lav en musikcafé, hvor der kun spilles dansk musik, og hvor man f.eks. kan få saftevandsdrinks eller kager opkaldt efter danske sange og komponister. Man kan også lave årstalstema, så der f.eks. kun spilles dansk 80'er musik og navnene på drinks og kager er store 80'er navne. Kombinér evt. med udklædning og mad som er fra samme årti. 
  • Lav et talentshow, hvor børnene prøver kræfter med scenen og optræder for hinanden. Her kunne man også invitere andre klubber og SFO'er, så det blev et fællesarrangement for kommunens børn i den samme aldersgruppe.
  • Afhold et musikmaraton, hvor klubben eller SFO'en spiller dansk musik hele dagen. 
  • Lav en musikskattejagt/sangskattejagt, hvor børnene skal løse en række musikalske udfordringer igennem et løb med en række poster.
  • Afhold en workshops med f.eks. en sangskriver, rapper eller stompinstruktør, som kunne lære børnene noget omkring musik og rytme.
  • Lav en musikquiz. Det kunne både være en quiz omkring børnesange, men også omkring mere moderne sange fra f.eks. Rasmus Seebach eller Medina. 
  • Vis musikfilm for børnene med danske bands. F.eks. Gasolin' dokumentaren eller en koncertdvd med et dansk band (eksempelvis Rocket Brothers med Kashmir).
  • Lav sms-afstemning om børnenes danske yndlingssang i ugen op til Spil Dansk Dagen, og på selve dagen kan klubben/SFO'en så kåre dette års yndlings sang.
  • Lad børnene bygge deres egne instrumenter ud af forskellige materialer, så de til sidst kan give koncert.
  • Lav et samarbejde med studerende fra nærmeste musikkonservatorium eller MGK, som skal spille koncert, akkompagnere til fællessang eller fortælle om, spille på og fremvise instrumenter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For musikskoler


   

   

   

   

  Mange musikskoler står bag arrangementer på en lang række forskellige locations. Listen her fokuserer på ideer til arrangementer i musikskolens egne rammer.

   

   

   

  • Lad alle elever i musikskolen udvælge et dansk nummer, som de så undervises i at kunne spille eller synge.
  • Udnævn Spil Dansk Dagen til den årlige intro-koncertdag: Nye hold kan afholde første koncert på denne dag. 
  • Hold åbent hus, så alle interesserede kan kigge forbi og prøve et instrument.
  • Lav en musikskolecafé for alle eleverne, hvor de kan spille for hinanden til et ”Scenen af din” arrangement.
  • Lav tema-dag i musikskolen. Alle skal undervises i et Rugsted/Kreutzfeldt nummer eller en Carl Nielsen sang, alle skal lære at spille en salme, alle skal undervises i et dansk musiknummer fra 70'erne osv.
  • Lav fællesundervisning, hvor man frem for et specifikt instrument får undervisning i dansk musikhistorie og bliver præsenteret for markante danske musikere, sange og kompositioner numre fra op igennem årene.
  • Brug dagen til at sætte fokus på sammenspil. Alle eneundervisningstimerne laves om til bandundervisning, hvor man øver et dansk nummer.
  • Lav en 'byttedag' så eleverne i deres undervisning bliver undervist af en anden lærer og prøver et andet instrument. Eleverne skal så selvfølgelig lære at spille en danskproduceret sang på det nye instrument.
  • Brug dagen til at undervise eleverne i sangskrivning, og giv dem til opgave at skrive en sang på baggrund af undervisningen. Man kunne så indspille de bedste af dem på en CD.
  • Sæt fokus på producer-rollen ved eksempelvis at bruge programmet Garageband fra Apple
  • Undervis i hørelære, eksempelvis ved at lære at genkende start-intervaller i kendte danske sange (Den gang jeg drog afsted /kvart, Der er et yndigt land/kvint) eller typiske akkordprogressioner som bruges i mange sange I-VI-II-V.

   

   

   

   

   

   

   

   

  For kulturhuse og spillesteder


  • Hold quizaften i kulturhuset eller på spillestedet, hvor quizzen drejer sig om dansk musik.
  • Inviter til foredrag omkring en dansk gruppe, dansk musik inden for en bestemt periode , en særlig genre osv.
  • Afhold workshops, hvor man bl.a. kan få lov til at prøve kræfter med et særligt instrument, blive præsenteret for teknikker inden for et instrument, prøver at synge i kor, lære stomp osv.
  • Udstil musikfotos fra årets koncerter i kulturhuset/på spillestedet.
  • Få en kunstner til at fortælle om sit liv og virke i forbindelse med en koncert, så man får noget at vide om manden/kvinden/bandet bag musikken samt mulighed for at stille spørgsmål til musikken og sangene.
  • Byg bro imellem genrer ved at tage initiativ til at sætte to forskellige kunstnere sammen. Dette kunne både være i form af forskellige musikgenrer, men også ved at blande to forskellige kunstarter og se, hvad det vil kunne resultere i.
  • Afhold debat omkring et emne inden for dansk musik- og kulturliv. Dette kunne være med deltagelse af politikere, meningsdannere, kulturpersonligheder, musikere osv.
  • Lav et kursus i, hvordan man sætter en koncert op. Hvad skal man tænke på, inden man går i gang? Hvem skal man snakke med? Hvordan involverer man også nye målgrupper og publikummer? Hvor er der muligheder for finansiering og fundraising, og hvordan gør man? Hvordan skaber man god PR og markedsføring? Hvordan effektevaluerer man koncerter og kulturprojekter?
  • Lav en afstemning om årets danske koncert på spillestedet eller i kulturhuset. Hvem stod for årets koncertoplevelse?
  • Afhold et arrangement hvor profilerede musikere og sangskriver giver tips til og svarer på spørgsmål omkring sangskrivning og/eller og giver feedback på deltagernes sange.
  • Lad lokale amatører (bands) spille op- eller nedvarming til koncerter med etablerede/professionelle kunstnere.

   

   

   

   

   

   

   

   

  For forretninger


  • Spil danskproduceret musik hele dagen i forretningens højtalere.
  • Få besøg af en musiker, der kan underholde de besøgende i forretningen med levende musik.
  • Afhold en musikquiz for jeres kunder. F.eks. kunne der stå en krukke ved disken med spørgsmål, og så vandt kunden en præmie, hvis de svarede rigtigt.
  • Inviter en komponist til at skrive musik til jeres forretning – hvordan er lyden af jeres forretning/brand? Kan man spille musik på et kasseapparat? Og præsenter så resultatet på Spil Dansk Dagen.
  • Brug dagen til at styrke jeres samarbejde med lokalområderne – inviter skolebørn, musikskoleelever, kor, ungdomsskolens band, harmoniorkestret, den lokale garde til at komme og spille i eller udenfor jeres forretninger.
  • Når en kunder synger en dansk sang i butikken, får de en gave/rabat.
  • Lav et særligt spil dansk tilbud i ugen op til Spil Dansk Dagen, hvor pengene fra tilbuddet så går til en udvalgt kunstner, som vil spille i butikken på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en udstilling med varerne, som tematiserer en særlig dansk sang, musikstil eller kunstner, eksempelvis tøjstil a la Medina, efterårssange (Efterår af Ray-Dee-Oh, Nu falmer skoven osv.) kombineret med udsmykning med efterårsblade.
  • Arrangér flash mobs hvor musikere/sangere klædt ud som personale (ved kassen/ekspedienter) overrasker kunderne ved at bryde ud i sang og synger regningen eller en udvalgt dansk sang.
  • Få brudstykke af en dansk sang/melodi som indgangsmelodi eller dørklokke

   

   

   

   

   

   

   

   

  For butikscentre og supermarkeder


  • Få besøg af en musiker eller et band, som kan spille musik for kunderne, imens de står i kø eller overrask kunderne med en live koncert inde midt i butikken, hvor de mindst venter det.
  • Lav musiktema til hver af jeres afdelinger i supermarkedet eller for hver butik i centeret. På den måde kan kunderne også høre forskel, når de går fra den ene til den anden afdeling, og ikke kun se det på vareudvalget.
  • Udlod en Spil Dansk Konkurrence i storcenteret, hvor butikken med mest fokus på Spil Dansk Dagen vinder en livekoncert i deres butik.
  • Få komponeret en melodi til netop jeres supermarked eller storcenter.
  • Lav et særligt spil dansk tilbud i ugen op til Spil Dansk Dagen, hvor pengene fra tilbuddet så går til en udvalgt kunstner, som vil spille i supermarkedet eller storcenteret på Spil Dansk Dagen.
  • Udstil koncertbilleder/musikbilleder i storcenteret
  • Lav en åben musikworkshop/musiklegeplads som en event i storcenteret eller supermarkedet på Spil Dansk Dagen, hvor børn og voksne kan prøve kræfter med f.eks. stomp.
  • Lav en sangskattejagt for børn og unge i supermarkedet eller butikscenteret, hvor børnene skal igennem en række musikalske udfordringer, før de når frem til skatten.
  • Brug dagen til at styrke jeres samarbejde med lokalområderne – inviter skolebørn, musikskoleelever, kor, ungdomsskolens band, harmoniorkestret, den lokale garde til at komme og spille i eller uden for jeres forretninger eller supermarked.
  • Spil Dansk musik i højttalerne, og sælg danske musikudgivelser ved kassen

   

   

   

   

   

   

   

   

  For private virksomheder


  • Lav sangstafet imellem virksomhedens afdelinger. Når en afdeling har sunget, går den næste i gang, indtil alle har sunget sangen.
  • Spil danskproduceret musik i virksomhedens højtalere igennem hele dagen.
  • Lav en musikquiz for medarbejderne, hvor præmien er billetter til et arrangement/en koncert på Spil Dansk Dagen.
  • Inviter en musiker eller et band til at spille for medarbejderne i frokostpausen.
  • Inviter en komponist til at skrive musik til jeres virksomhed – hvordan lyder jeres brand? Gør det procesorienteret ved indragelse af en professionel sangskriver og involver medarbejderne i forløbet. Præsenter så resultatet på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en musikcafé efter fyraften, hvor virksomheden har hyret en musiker, band eller en sangskriver. Invitér medarbejdernes familier.
  • Afhold en personaledag, hvor virksomhedens medarbejdere for lov til at prøve kræfter med musik i en workshop.
  • Start og slut alle møder med en fællessang.
  • Udfordr konkurrenter i samme branche på musikviden.
  • Skriv på jeres hjemmeside eller Facebook-virksomhedsprofil, hvilken dansk sang som bedst beskriver virksomhedens værdier og hvorfor.

   

   

   

   

   

   

   

   

   For restauranter og caféer


  • Lav en Spil Dansk Pakke på cafeen eller restauranten, der kombinerer en særlig sammensat menu med musik. Dette kunne både være musik under middagen, men også noget musik som lå i forlængelse af middagen.
  • Hold 'åben scene' på Spil Dansk Dagen, hvor alle har mulighed for at give et nummer.
  • Spil danskproduceret musik i højtalerne igennem hele Spil Dansk Dagen.
  • Afhold en musikquiz for restaurantens/cafeens gæster, hvor gæsterne f.eks. kan vinde CD'er med danske artister eller koncertbilletter.
  • Udstil koncertbilleder eller musikbilleder.
  • Afhold et debatarrangement omkring kulturliv, dansk musik netop nu, musiklivets vilkår osv. på jeres restaurant eller café.
  • Inviter en sangskriver til at komme og fortælle om sit liv og virke og give eksempler på de sange, han/hun har skrevet.
  • Lav sangskriverkonkurrence op til Spil Dansk Dagen, hvor restauranten eller caféen har bestemt temaet for sangene. På Spil Dansk Dagen kan sangskrivere så spille deres sang for publikum, som så giver de forskellige sange point, og til sidst kåres vinderen.
  • Invitér nye målgrupper/kunder (eksempelvis pensionister eller gymnasieelever) og lav et særligt tilbud på menuen/baren kombineret med livemusik, som enten ikke er noget, de valgte målgrupper plejer at høre, eller musik, som ikke normalt spilles på caféen/restauranten.
  • Samarbejd med nærliggende spillesteder, kulturhuse, studenterhuse og lign. om, at de får rabat på en samlet pakke (mad/drikke på caféen/ restauranten) og på billetten til koncerten på spillestedet.

   

   

   

   

   

   

   

   

  For kirker og sognehuse


  • Lav et konfirmand-arrangement i kirken, hvor konfirmanderne kan tilføje noget til salmerne. Det kunne være med skuespil, billeder eller andet, som man kunne se på imens salmerne blev sunget.
  • Lav en musikgudstjeneste, hvor salmerne akkompagneres af et band.
  • Hold kirkekoncert med tema, eksempelvis Grundtvig, Carl Nielsen, efterårssalmer osv.
  • Hold foredrag om eksempelvis salmetekster, Grundtvig osv.
  • Lad organisten fortælle om kirkemusikhistorie og spil eksempler for de tilhørende på, hvordan kirkemusikken har udviklet sig igennem årene.
  • Afhold kirkekorfestival, hvor landets kirkekor kommer og viser, hvad de kan. Festivalen kan også indeholde foredrag og workshops.
  • Lav en sangskriverkonkurrence i sognet eller stiftet, hvor opgaven er at skrive en ny salme. Vinderen præsenteres så på Spil Dansk Dagen og salmen synges i sognet eller stiftets kirker.
  • Invitér en sangskriver eller et band til at optræde med sine sange akkompagneret af kirkens orgel, så koncerten bliver helt unik.
  • Fremvis orgelet og lad organisten forklare om, hvordan orgelet virker og spil eksempler.
  • Arrangér babysalmesang.
  • Lav fællessang i tre-fire generationer, hvor hele familier er med.

   

   

   

   

   

   

   

   

  For børnehaver og vuggestuer  • Lav musikstafet imellem stuerne, så når den ene stue har sunget en sang færdig, begynder den næste at synge den.
  • Invitér til sang-komsammen for dagplejere og børnehaver, hvor der synges og spilles sammen.
  • Invitér børnenes bedsteforældre så børn og bedsteforældre kan lave sanglege og synge sammen på Spil Dansk Dagen.
  • Få besøg af en musiker eller sangskriver, som kan optræde for børnene. Gerne én musiker som kan akkompagnere både til sang og dans.
  • Lav en sangskattejagt, hvor børnene igennem en række musikalske udfordringer skal finde frem til en skat.
  • Lad børnene male/tegne danske sange (titler, vers, hele tekster).
  • Syng fællessang til akkompagnementet fra http://www.dr.dk/b/Oline/forside.htm
  • Lav et samarbejde med studerende fra nærmeste musikkonservatorium eller MGK, som skal spille koncert, akkompagnere til fællessang eller fortælle om, spille på og fremvise instrumenter.
  • Tag børnene med på en udflugt til en nærliggende virksomhed, plejehjem eller nabo-institution, hvor børnene skal synge to sange for andre børn/voksne.
  • Lad børnene klæde sig ud som rockstjerner og lad dem danse og/eller mime til musikken

   

   

   

   

   

   

   

   

  For biblioteker

  • Hav et særligt fokus på dansk musik i ugen op til Spil Dansk Dagen ved at reklamere for de titler med dansk musik, som biblioteket har. Lad f.eks. bøger om dansk musik stå ved indgangen, så alle brugere ser dem, når de kommer på biblioteket.
  • Arrangér fusionsarrangementer, hvor en rapper fortolker klassisk musik eller en cellist spiller rockmusik. Det kan også være på tværs af kunstarterne.
  • Hold åben scene for lokale musikere og sangskrivere.
  • Arrangér foredrag om dansk musik. Det kunne være en dansk gruppe, en genre, et årti, en sangskriver osv.
  • Spil danskproduceret musik i bibliotekets højtalere på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en musikalsk skattejagt, der passer til jeres bibliotek for børn og voksne. Det kunne f.eks. være, at børnene skulle igennem nogle musikalske udfordringer, hvor det for de voksne mere havde karakter af en musikalsk quiz, hvor der skulle svares på spørgsmål, man kunne finde svaret på rundt omkring på biblioteket.
  • Afhold workshops, hvor man kan prøve kræfter med musik. Det kunne være rap, at være DJ, stomp, hvordan man skriver sange/sangtekster osv.
  • Afhold et debatarrangement omkring f.eks. hvordan vi imødekommer udfordringerne i fremtidens lokale kulturliv osv.
  • Udstil musikbilleder eller koncertbilleder fra det danske musikliv. Der kan også udstilles kunstværker, som er inspireret af dansk musik.
  • Invitér en musiker/sangskriver eller band til at levere live musik, når brugerne venter på at blive ekspederet.
  • Brug dagen til at styrke jeres samarbejde med lokalområdet – inviter skolebørn, musikskoleelever, kor, ungdomsskolens band, harmoniorkestret, den lokale garde til at komme og spille på biblioteket.
  • Lad musikken og biblioteket komme ud til borgerne i form af arrangementer/koncerter/udstillinger og information/kampagner fra biblioteket på andre locations (skoler, ældrecentre, virksomheder, storcentre m.m.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  For højskoler og efterskoler

  • Komponér nye danske sange og afslut dagen med koncert.
  • Hold temadag om dansk musik.
  • Afhold koncert samt workshop og/eller foredrag med et orkester eller en solist.
  • Lav talentshow eller Melodi Grandprix på skolen, hvor eleverne spiller for hinanden, og hvor musiklærerne og/eller publikum er dommere.
  • Lav et Spil Dansk Døgn på skolen, hvor al musik er tilpasset tidspunktet på dagen. F.esk. særlige morgensange, sange til gymnastik og træning, sange til middagen, festsange, godnatsange, dansk gysermusik ved midnat osv.
  • Lav natløb med musikposter.
  • Få besøg af en komponist/musiker og hør om, hvordan man skriver sange.
  • Begynd hver time med en sang (fællessang eller lyt til en sang).
  • Lav en musikcafé med koncerter og musikquizzer.
  • Lad eleverne spille en dansk sang over for klassekammeraterne, hvor de samtidig skal motivere, hvorfor han/hun netop har valgt at spille dén sang (noget særligt i teksten, velegnet til fællessang/dans/fest/trøst/inspiration/gymnastik osv.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  For gymnasier, HF og seminarier

  • Hold temadag om dansk musik og kombinér musikken til andre fag: Dansk/analyser sangtekster, Idræt/bevæg jer til musik, Historie/lær om musiktraditioner, Fysik/eksperimenter med lydbølger osv.
  • Afhold koncert samt workshop og/eller foredrag med et orkester eller en solist.
  • Lav talentshow eller Melodi Grandprix på skolen, hvor eleverne spiller for hinanden, og hvor musiklærerne og/eller publikum er dommere.
  • Begynd hver time med en sang (fællessang eller lyt til en sang).
  • Arrangér et debatarrangement med fokus på dansk musik med en række gæster (kulturpersonligheder, politikere, kunstnere, musikjournalister osv.), hvor eleverne har mulighed for at høre og deltage i debatten.
  • Udfordr eleverne med en sjov musikquiz.
  • Lad eleverne spille en dansk sang over for klassekammeraterne, hvor de skal motivere, hvorfor han/hun netop har valgt at spille dén sang (noget særligt i teksten, velegnet til fællessang/dans/fest/trøst/inspiration/gymnastik osv.)
  • Lad hver klasse udvælge en dansk sang, der passer som temasang til netop deres klasse, og lad så alle klasserne synge/spille de udvalgte sange for hinanden. Klasserne kan omskrive teksten på en kendt sang, så den passede til deres klasse, og så synge den for de andre klasser.
  • Afhold musikcafé efter undervisningen, hvor musikholdene spiller, og hvor der efterfølgende åben scene. Til caféen kunne der også være en musikquiz.
  • Lav en sangskriverkonkurrence omkring et særligt tema, og på Spil Dansk Dagen bliver sangene så præsenteret og bedømt.

   

   

   

   

   

   

   

   

  For aftenskoler

  • Hold temadag om dansk musik, og få musikken bragt ind som en del af undervisningen. Ved de kreative fag kunne musikken køre i baggrunden eller være denne dags inspirationskilde, som der skulle laves et værk ud fra. Ved de fysisk aktive fag kunne musikken bruges i forbindelse med bevægelse. I de boglige fag kunne der ligges vinkel omkring dansk musik på netop denne undervisningsgang.
  • Begynd hver time med at synge en dansk sang.
  • Udfordr aftenskolens elever med en sjov musikquiz.
  • Afhold koncert/workshop og/eller foredrag med et orkester eller en solist.
  • Afhold musikcafé efter undervisningen, hvor musikholdene spiller, og/eller hvor der åben scene. Til caféen kunne der også være en musikquiz. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For plejehjem og ældrecentre

   

   

   

   

   

  • Syng fællessang inden hvert måltid.
  • Hold temadag om dansk musik på plejehjemmet eller ældrecenteret, hvor de ældre har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, der vedrører dansk musik. Der kunne f.eks. afholdes et foredrag om dansk musik i 1960'erne, et 'genhør revy-viser igennem tiderne'-arrangement, der kunne komme besøg af spillemænd, der spiller folkeviser og folkemusik, I kunne afholde en sangeftermiddag osv.
  • Invitér musikskoleelever til at akkompagnere til fællessang.
  • Invitér en lokal børnehave til at komme og synge for og med de ældre.
  • Afhold en musikquiz.
  • Bed de ældre om at tænke over en særlig sang fra deres liv, som har betydet meget, og syng så sangene sammen til et fællessangsarrangement.
  • Sammensæt en menu til de ældre med både mad og musik. Musikken kan både være under og efter maden, men mad og musik skal hænge temamæssigt sammen.
  • Vis danske film for de ældre, der har præget den danske sangskat. F.eks. Mød mig på Cassiopeia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Transport (tog, busser, færger, lufthavne, metro, stationer og lign.)

   

   

   

  • Giv koncert i flere transportformer samme dag – f.eks. til lands, til vands og i luften eller i tog og i bus.
  • Lav en musikstafet, hvor et kor/sangere tager transportmidlet til en destination, hvor et andet kor overtager sangen.
  • Lad et rockband spille i ankomsthallen i lufthavnen.
  • Invitér et bandet/orkester til at improviserer over eller oversætter de rejsendes stemning og tempo til musik – f.eks. på en banegård eller i en lufthavn.
  • Syng sange som passer til det særlige transportmiddel (I en lille båd der gynger, Har du nogensinde set København fra en DC9?, Hjulene på bussen, Hår det lille tog nu kører det afsted, Alle sømænd er glade for piger).
  • Spil Dansk musik på infoskærme på perronerne, og lav korte infotainment nyheder a la "vidste du at Shu-bi-dua har solgt så og så mange albums, hvilke danske sange der er de mest spillede osv."
  • Lav Flash mobs med kor eller orkestre, som overrasker de rejsende, eksempelvis på banegårde.
  • Lav særtog eller turistbusser, som tager på musik-udflugter - eksempelvis i et samarbejde med et konservatorium, som viser skolen frem, og hvor elever giver smagsprøver på deres kunnen.
  • Tilbyd unge publikummer fra én kommune en gratis bus retur til koncert på et spillested i en anden kommunen. Spillestedet betaler transporten. Undervejs i bussen lyttes der (højt) til det band, som spiller koncerten.
  • Uddel flyvesedler med forskellige underholdende historier om dansk musik og danske musikere, som de rejsende kan læse undervejs på rejsen.
  • Brug en barnevogn, ladcykel eller andet til at køre rundt med forstærker, sanganlæg osv., så det er muligt at give koncert og samtidig bevæger sig rundt i byen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For radioer

   

   

   

  • Lav interviews med musikere
  • Spil dansk musik fra forskellige årtier.
  • Lav en afstemning om de bedste danske sange blandt lytterne.
  • Lav konkurrencer, hvor der skal gættes danske sange ud fra tekster som er oversat til engelsk, eller konkurrence om, hvem som kan synge videre på en sang.
  • Hav Spil Dansk Dagen tema om en særlig genre, kunstner eller periode i dansk musik, eksempelvis Århus i 1980erne, kvinder i dansk rockmusik, musik der blander stilarterne, sange som hittede i udlandet.
  • Spil dansk musik hele ugen.
  • Giv stemningsrapporter fra koncerter på lokale spillesteder.
  • Interview lokale kendisser, politikere eller erhvervsfolk med vis mig din pladesamling.
  • Spil lytterønsker, hvor lytterne skal begrunde valg af musik, eksempelvis musik som man hørte, da man kyssede første gang, musik der er god til eksamenslæsning eller musik der er god til træning i fitnesscentret.
  • Invitér en kunstner til at give live koncert i radioen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For lokal-TV

   

   

   

  • Spil musikvideoer.
  • Vis dokumentarudsendelser og musikfilm.
  • Lav udsendelser inspireret af 'Danskernes Akademi' på DR2 med foredrag om dansk musik, en særlig komponist eller band.
  • Vis interview med kunstnere.
  • Vis Vox Pop hvor lokale fortæller om deres yndlingssang, og hvor musikvideoen efterfølgende vises.
  • Find frem til den bedste karokee-sanger(inde) blandt seerne?
  • Anmeld nyudgivelser, evt. i samarbejde med gymnasieelever eller lokale bands.
  • Lav konkurrence om hvilket band, der står bag hvilken albumudgivelse, ved et kort kig på coveret.
  • Lav interviews, vis koncerter, tema om 80´erne, seer-ønsker til videoer, send (live eller båndet) fra events i lokalområdet, interviewe lokal prof og amatør (voksen/ung). Osv.
  • Følg en musiker fra morgen til spillejobbet om aftenen, hvordan forbereder musikeren sig, hvordan var det at stå på scenen, hvordan kobler musikeren fra efter koncerten osv.
  • Afhold en live koncert i studiet.

   

   

   

   

   

   

  FOKUS-LISTEN


  Hvad kan du gøre, hvis du gerne vil lave et arrangement med fokus på......

   

   

  At der skrives ny dansk musik

   

  • Afhold workshops, der fokuserer på sangskrivning. Det kunne være omkring tekster, melodier, sangskrivningsteknikker, co-write workshops osv. Det kunne være på skoler, biblioteker, kulturhuse osv.
  • Lav sangskriverkonkurrencer – også gerne med et specifikt tema eller en specifik udfordring såsom: Salmer, fællessange, reklamemusik, musik til film, musik til computerspil, teaterforestillinger, muzak, ringetoner, ventetoner i telefonen, musik til fitness, musik til gymnastik og andet idræt, audio branding af virksomheder, nye tekster til eksisterende melodier, nye melodier til eksisterende tekster, co-writing.
  • Arrangér møder mellem forskellige musikkulturer og genre, og bed deltagerne co-write og optræde med de nye co-writes til en koncert om aftenen.
  • Etablér traditioner omkring sangskrivning og nye sangef.eks. byens/kommunens/institutionens/virksomhedens/børnenenes nye sang anno indeværende år.
  • Etablér mentorordninger mellem lokale etablerede sangskrivere og amatører.
  • Lav al instrumental-undervisning (i musikskolen) om til undervisning i komposition og sangskrivning.
  • Afhold Melodi Grandprix, hvor deltagerne skal optræde med nyskrevet musik. Det kunne være i kulturhuset, på biblioteket, gymnasiet, spillestedet, kirken osv.
  • Uddel en talentpris, der kan hjælpe en talentfuld ung sangskriver videre med sin sangskrivning. Prisen måtte meget gerne – ud over evt. et pengebeløb - indeholde et mentor forløb med en etableret kunstner.
  • Arrangér en sangskriver-lejr, hvor mange sangskrivere mødes på ophold af f.eks. et par dage eller en uges varighed og skriver en masse sange.

   

   

   

   

  At inddrage børn og unge i de kreative processer

   

   

   

   

  • Afhold workshops med en sangskriver, der kommer og inddrager børnene i processen omkring sangskrivning. Det kunne være på skolen, i børnehaven, SFO'en og juniorklubben, biblioteket osv.
  • Lav en sangskriverkonkurrence for børnene.
  • Lad børnene sætte ny tekst til en eksisterende sang.
  • Lad børnene tilføje noget til en sang, så den kommer til at indeholde et ekstra element. Det kunne være en række af billeder, en dans, et skuespil over sangens tekst eller andet.
  • Undervis børnene i sangskrivning og hjælp dem med at lave deres egen sang.
  • Lad børnene lave deres eget musik-track i et musikprogram, hvor de kan bygge musikken op at prædefinerede elementer. De skal så rappe eller lægge en melodilinje over den musik, de har lavet.
  • Del en gruppe børn i to, hvor den ene del laver melodien og den den anden del teksten til en sang, og så skal de to ting sættes sammen.

   

   

   

   

  Arrangementer på tværs af kommunens institutioner  • Arrangér koncert med musikskolens elever på biblioteket, plejehjemmet, kulturhuset, spillestedet, kirken, ældrecentret osv.
  • Invitér ældreforeninger til koncert på spillestedet.
  • Invitér gymnasieelever til koncert i kirken, hvor der f.eks. spilles rock, electronica mm.
  • Lad skoleelever synge med børnehavebørn.
  • Invitér skoleelever op på kommunen eller biblioteket til en dag i musikkens tegn med musikskattejagt, koncert, fællessang osv.
  • Tag børnehavebørnene op på plejehjemmet eller i ældrecentret og syng sange med og for de ældre.
  • Invitér skolerne op i idrætscenteret til en dag med 'gymnastik til musik'.
  • Arrangér en spil dansk bus/bil, der kører borgmesteren kommer rundt og synger sammen med flere af kommunens institutioner i løbet af Spil Dansk Dagen.
  • Lav sangstafet på tværs af kommunens institutioner igennem en sms-kæde, så når børnehaven har sunget, begynder de at synge på biblioteket osv.
  • Inviter skoler og gymnasier ned på spillestedet, kulturhuset eller biblioteket til en koncert eller workshop omkring musik.

   

   

   

   

  Koncerter på anderledes locations  • Arrangér koncert i Tårne (vandtårne, kirketårne, mølletårne, rådhustårne, tagtop). Hvem spiller "højest"?
  • Arrangér koncert i svømmehallen.
  • Giv koncert på ladcyklen.
  • Giv koncert på hospitaler, hospices.
  • Arrangér koncert i fængsler.
  • Spil koncert på asylcentre.
  • Giv koncert på væresteder, varmestuer, herberg, kvindekrisecentre.
  • Spil koncert i fitnesscentre.
  • Arrangér koncert i idrætshaller.
  • Giv koncert i lufthavne, færgehavne, på tog- og busstationer og stoppesteder.
  • Spil koncert i forskellige transportmidler (busser, færger, i fly, i toge).

   

   

   

   

  At give det kunstneriske og professionelle element et kvalitetsløft


  • Inddrag den nyeste teknologi.
  • Etablér et mentor samarbejde mellem amatører og professionelle.
  • Arrangér workshops, med fokus på opkvalificering af deltagernes evner inden for f.eks. et instrument, performance, sangskrivning osv.
  • Afhold debatarrangement eller seminar omkring musiklivets vilkår, og hvordan der kan gøres mere for at hæve niveauet (med deltagelse af musikere, politikere, kulturpersonligheder osv.)
  • Afhold foredrag/seminarer, der beskriver, hvad tidens bedste sangskrivere, musikere, performere har brugt af virkemidler for at højne det kunstneriske niveau.
  • Arrangér en åben scene, hvor de optrædende på baggrund af deres performance får råd og vejledning af professionelle musikere og sangskrivere.
  • Arrangér workshops/et kursus inden for alt det, der er omkring musikken. F.eks. med temaer som: Hvordan kan jeg fremstå mere professionel i mine henvendelser til spillesteder, pladeselskaber osv? Hvordan kommer jeg igennem med min musik over for radioer? Hvordan forbedre jeg mine ansøgninger til kunstrådet, fonde osv.?

   

   

   

   

  Koncerter for/på tværs af alle aldre  • Lav babysalmesang.
  • Arrangér fællessang, hvor tre generationer synger sammen.
  • Arrangér koncert med to bands/ensembler, som har to forskellige aldre som målgruppe. F.eks. kan  voksne høre børnemusik og omvendt, pensionister kan høre rap og de unge høre gamle viser. Efterfølgende med kort snak om, hvordan oplevelsen var for begge parter, og om der var noget der overraskede dem i forhold til den musik, de ikke plejer at høre normalt.
  • Lav en koncert med børnejazz.
  • Arrangér familieopera, hvor både børn og voksne får noget ud af operaoplevelsen.
  • Invitér børnehavebørn til at komme og synge for de ældre på plejehjemmet eller i ældrecentret.
  • Invitér ældreforeninger til et spillested, hvor de oplever nutidens musik.
  • Lad elever fra konservatorier, MGK eller musikskolen indøve danske numre af ældre dato og optræd så på ældrecentre eller plejehjem på Spil Dansk Dagen.
  • Indøv danske sange fra 80'erne eller 90'erne i SFO'en eller i skolen, og lad så børnene give koncert for forældrene med numre fra forældrenes barndom/ungdom.

   

   

   

   

  Koncerter, hvor forskellige musikgenrer mødes/præsenteres  • Invitér rappere til at optræde med symfoniorkestre, DJ's med folkemusikere osv. og skab på den måde nogle helt unikke genremix på Spil Dansk Dagen.
  • Arrangér ”ABC-koncerter”/Introduktionskoncerter med jazz, blues, folk, fusionsmusik, avantgarde orkestre, ny kompositionsmusik osv., hvor fokusset er på at føre publikum ind i genren ved at spille let tilgængelige musiknumre inden for genren i starten af koncerten og så ”skrue op” for den lyttermæssige sværhedsgrad ved at spille numre med flere genrespecifikke virkemidler.
  • Arrangér co-write arrangementer på tværs af genre, og spil resultaterne for publikum ved en koncert på Spil Dansk Dagen.
  • Arrangér koncert med to bands/ensembler, som har to forskellige aldre som målgruppe. F.eks. kan  voksne høre børnemusik og omvendt, pensionister kan høre rap og de unge høre gamle viser. Efterfølgende med kort snak om, hvordan oplevelsen var for begge parter, og om der var noget der overraskede dem i forhold til den musik, de ikke plejer at høre normalt.
  • Lav en koncert hvor en række kendte sange blive sat ind i en anden genrekontekst for på den måde at præsentere den nye genre - f.eks: Hvordan lyder Gasolin's ”Kvinde Min” i en reggae-udgave? Kan man rappe en salme? Hvordan lyder en folk-udgave af DAD's Bad Craziness?
  • Lav en operakoncert på en anderledes location, så flere bliver præsenteret for en genre, som mange forbinder med noget elitært. Koncerten kan f.eks. gives på strøget, i storcenteret, på hovedbanegården osv.

   

   

   

   

  Tværkunstneriske samarbejder  • Lav et musikalsk samarbejde imellem musik og dans. Dette kunne gøres på forskellige måder. F.eks. et improvisationsarrangement, hvor dansen først skulle udtrykke den musik, der blev spillet, og musikken så derefter skulle forsøge at indfange dansen.
  • Kombinér mad og musik, så der bliver sammensat en menu eller et måltid, som forsøger at udtrykke et stykke musik eller en musikgenre igennem madens smag og udseende. Det kunne også være hvor en menu og en koncert var sat sammen til en pakke – altså et samarbejde imellem en restaurant/café og et spillested.
  • Brug musikken som inspiration til at lave billedkunst. F.eks. kunne der blive malet et billede under en koncert, eller musikken kunne bruges som inspiration på et billedkunst-hold på en billedskole, folkeskole, aftenskole eller højskole.
  • Sæt en musiker og en maler, billedhugger, dramatiker, forfatter, tegneserietegner sammen og lad dem lave et fællesværk, der består af begge dele. F.eks. kunne det resultere i, at der hørte en særlig musik til læsningen af en given novelle eller tegneserie, eller når man så en billedeserie.
  • Arrangér åbne ”jam-sessions” mellem to kunstarter, hvoraf den ene er musik. F.eks. imellem en forfatter og en musiker, en komponist og en dramatiker, en sangskriver og en tegner osv.
  • Lav en musikvideo konkurrence i tiden op til Spil Dansk Dagen, hvor der skal laves en musikvideo til et givent bands nummer. Bandet udvælger så i samarbejde med arrangøren, hvem vinderen er, og videoen offentliggøres på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en dokumentarfilm omkring en komponists arbejdsproces. Hvad går en komponist igennem fra start til slut? Hvilke tanker florere i skabelsesprocessen? Hvordan kan det være hårdt at skabe musik? Resultatet præsenteres på Spil Dansk Dagen.

   

   

   

   

  Samarbejde mellem det lokale og det nationale musikliv  • Undersøg mulighederne for, at jeres kommune kan få en Spil Dansk kommunepakke http://www.spildansk.dk/spildanskkommune/
  • Lad en lokal gruppe være opvarmning for et landskendt koncertnavn på Spil Dansk Dagen.
  • Afhold en workshop hvor landskendte kunstnere give råd og inspiration til lokale musikere og sangskrivere i forbindelse med, at den landskendte kunstner spiller koncert i byen på Spil Dansk Dagen.
  • Etablér et samarbejde imellem kulturhuse eller spillesteder rundt omkring i landet, som går sammen på Spil Dansk Dagen omkring et særligt projekt eller tema. Det kunne f.eks. være dansk jazz, sange fra 80'erne, nye talenter osv. som så ville være repræsenteret på den ene eller anden måde i alle de deltagende kulturhuse/spillesteder på Spil Dansk Dagen.
  • Lav en landsdækkende sangskriverkonkurrence, hvor en række landskendte bands og artister ville lytte til og bedømme sangene og indspille og udsende deres favorit. Man kunne her f.eks. tildele artisterne områder som f.eks. Århus, så de kun bedømte materiale indsendt af sangskrivere herfra. Man kunne også lave større områdeinddelinger, så nogen havde Fyn, andre Sønderjylland osv. På den måde blev det Danmarks sange i det indeværende år.

   

   

   

   

  Anvendelse af nye digitale platforme  • Send koncerter live på nettet via streaming. Dette kunne både være i form af lyd eller billede og lyd.
  • Komponer musik til e-bøger.
  • Lav sammenspil online og live transmitteret via nettet, hvor to ensembler spiller hvert deres sted samtidig, og hvor de spiller sammen.
  • Vis en livekoncert transmitteret i en eller flere biografer, så man f.eks. kunne se en livekoncert i København, selvom man befandt sig i Skagen.
  • Lav et online sangskriverforum, hvor man blive sat sammen med tilfældige sangskrivere, som man så skal skrive en sang sammen med ved at udveksle ideer via nettet. Sangene offentliggøres på Spil Dansk Dagen til en koncert, hvor komponisterne evt. også møder hinanden for første gang.
  • Lav et virtuelt debatarrangement omkring musiklivet i danmark, hvor debattørerne ikke sidder sammen, men taler sammen over nettet, og så kan folk lytter med og skrive kommentarer/spørgsmål til ordstyren.

   

   

   

   

  Workshops og undervisningsforløb  • Lav workshops/undervisningsforløb i sangskrivning – f.eks. i forhold til sangskrivnings/inspirationsteknikker, at skrive gode tekster, finde nye akkorder osv.
  • Arrangér workshop med fokus på at arrangere og opsætte koncerter og kulturbegivenheder. Hvad skal man tænke på, inden man går i gang? Hvem skal man snakke med? Hvordan involverer man også nye målgrupper og publikummer? Hvor er der muligheder for finansiering og fundraising, og hvordan gør man? Hvordan skaber man god PR og markedsføring? Hvordan effektevaluerer man koncerter og kulturprojekter?
  • Arrangér undervisningsforløb/en foredragsrække som har et musikhistorisk sigte. Hvordan har dansk musik udviklet sig igennem årene? Hvad lyttede man til i starten af 1900-tallet? Findes der noget særligt dansk musik?
  • Afhold workshops, hvor man kan prøve kræfter med forskelligt musik og musikgenre. Det kunne f.eks. være en rap-workshop, en DJ-workshop, en stomp-workshop osv.
  • Lav en workshop, der fokusere på at give musikere, komponister og sangskrivere gennemslagskraft i forhold til at komme ud over scenekanten i deres performance, men også i forhold til at nå igennem til radioer, pladeselskaber og til at nå publikum på nettet.
  • Arrangér en workshop/undervisningsforløb om, hvordan man skaber forbindelse imellem musik og erhvervsliv. Hvad kan erhvervslivet bruge musikken til, og hvordan får musikere og sangskrivere skabt kontakt og et samarbejde med erhvervslivet?
  • Afhold en workshop, der viser, hvordan de forskellige kunstarter med fordel kan bruge hinanden til at styrke deres udtryk. F.eks. kan det gøre en demo mere attraktiv, hvis coveret er skabt af en designer eller billedkunstner, som gør, at det skiller sig ud fra mængden? Samtidig kan musik også gøre noget for de andre kunstarter, og workshoppen er på den måde et oplæg til at søge samarbejder kunstarterne imellem.

   

   

   

   

  Partnerskaber med pressen


  • Arrangér at pressen dækker et forløb op til en koncert på Spil Dansk Dagen. Det kan f.eks. gøres ved, at koncerter arrangeres i samarbejde mellem arrangør (forening/spillested/andre) og pressen.
  • Tænk altid alle typer medier ind i de partnerskaber, der kan laves omkring arrangementet (web, blogs, aviser, radioer, TV)
  • Sørg for at indtænke muligheden for gode billeder i forbindelse med dit arrangement, da det kan være et godt udgangspunkt for et samarbejde med pressen.
  • Gør en dyd ud af at lave et unikt arrangement, for så vil det højst sandsynligt også være noget, som pressen kunne have interesse i at dække, hvis det ikke er set før.
  • Brug noget tid på pressemeddelelsen – skriv den gerne som en historie, der er lige til at sætte i avisen. Den skal dog ikke være for selvpromoverende, må gerne have et objektivt skær, og må gerne indeholde citater fra f.eks. kunstner og koncertarrangør.
  • Brug tid på at promovere et arrangement. På den måde er der også en chance for, at et arrangement er kendt af pressen, når de kontaktes.
  • Fokusér ikke kun på de store medier såsom landsdækkende aviser, radio og tv. Brug også tid på at kontakte lokalaviser, lokalradioer osv.

   

   

   

   

  At etablerede scener og koncertarrangører kan tiltrække nye publikummer  • Arrangér koncerter som henvender sig til en anden type publikum, end der ellers kommer på spillestedet.
  • Lav samarbejde med andre scener med et andet publikum omkring at lave ”to-for-ens-pris” billetter i samarbejde med andre scener. Altså billetter som gælder til en udvalgt koncert begge steder, så billetten først kan bruges et sted og senere kan den så bruges det andet sted. På den måde får begge arrangører nye gæster, som muligvis aldrig var kommet.
  • Lav kampagner målrettet målgrupper, som der sjældent besøger spillestedet –  f.eks. ved at lave kampagner for scenen på gymnasier, i virksomheder, fitnesscentre, idrætshaller eller andre steder, hvor andet end jeres nuværende publikum typisk kommer.
  • Arrangér konkurrencer om billetter til spillestedet eller scenen, på lokaliteter og i miljøer, hvor jeres nuværende publikummer ikke færdes færdes.
  • Arrangér utraditionelle begivenheder og events på spillestedet, så nye gæster bliver vænnet til at komme der. Det kunne være bogudgivelser, vinsmagning, foredrag, kunstudstillinger, gastronomiske events osv. så et andet publikum bliver vænnet til at komme der og bruge stedet.
  • Lav kombinations arrangementer, hvor der først er en event på spillestedet og derefter en koncert.

   

   

   

   

  At musikken kan komme ud til nye også kunst-uvante publikummer
  • Arrangér ”ABC-koncerter”/Introduktionskoncerter med jazz, blues, folk, fusionsmusik, avantgarde orkestre, ny kompositionsmusik osv., hvor fokusset er på at føre publikum ind i genren ved at spille let tilgængelige musiknumre inden for genren i starten af koncerten og så ”skrue op” for den lyttermæssige sværhedsgrad ved at spille numre med flere genrespecifikke virkemidler.
  • Lav koncertarrangementer på anderledes locations, så musikken bliver præsenteret for et bredt publikum. Det kunne være på banegårde, lufthavne, storcentre, supermarkeder, virksomheder osv.
  • Arrangér koncerter i forbindelse med andre arrangementer. Det kunne være 15 min. live musik inden filmen i biografen går i gang, at der spilles liv musik i håndboldkampens halvleg, at foredrag indledes med livemusik osv.
  • Lav partnerskaber imellem populærgrupper/artister og artister/bands, som ikke er mainstream. F.eks. kunne sidstnævnte varme op for førstnævnte, så der er mulighed for at komme ud til et bredt publikum.

   

   

   

   

  At der arbejdes med smagskultivering af publikum, og hvor publikums kendskab til det kunstneriske produkt øges


  • Lav et foredrag før en koncert, hvor enten kunstneren eller en ekspert i kunstneren fortæller publikum om musikken og kunstnerens virke.
  • Arrangér 'meet 'n greets' efter koncerten, hvor publikum har mulighed for at stille kunstneren spørgsmål.
  • Arrangér et seminar/foredrag med en række kunstnere, som hver især fortæller om deres virke og musik, og hvad de gerne vil udtrykke med musikken. Her har publikum naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål.
  • Lav en grundig beskrivelse af det en kunstners virke og betydning, og læg beskrivelsen på spillestedets hjemmeside og på diverse hjemmesider, hvor billetterne til koncerten kan købes. På den måde har publikum mulighed for at gå til koncerten med en ekstra indsigt, som kan være med til at give musikken en ny dimension. 

   

   

   

   

  At man kan inspirere og åbne nye veje ind i musikken via den kreative proces, hvor publikum selv skaber kunsten


  • Lav en interaktiv musikinstallation, hvor det via forskellige redskaber er muligt for publikum at påvirke og ændre musikken og på den måde gå ind i den. Installationen må gerne være meget mobil, så den er let at transportere rundt og opsætte på Spil Dansk Dagen.
  •  Lav en konkurrence, hvor forskellige kunstnere lave sange på baggrund af tekster indsendt af publikum. Resultatet kan opføres ved koncert på Spil Dansk Dagen og/eller indspilles og udgives.

   

   

   

   

  Arrangementer i samarbejde med foreningslivet


  • Gå sammen med en madforening og lav en samlet pakke til publikum, der består af en menu med dertilhørende musikalsk-arrangement – f.eks. ud fra et særligt tema. Musikken kan være under middagen, men også blive spillet efterfølgende.
  • Lav et arrangement i samarbejdet med en ældreforening, hvor musikken der spilles er målrettet et ældre publikum.
  • Hold åbent hus i øvelokaleforeningen, sangskriverforeningen, musikforeningen osv. så interesserede kan komme ind og høre mere om jer og få et indblik i, hvad I laver.
  • Brug dagen som afsæt for integrationsarbejde, og lav musikarrangementer i samarbejde med foreningslivet i områder, hvor integrationsarbejdet i forvejen er i højsæde.
  • Lav åbent hus i filmklubben, hvor der vises film med meget dansk musik eller dokumentarer omkring danske bands.
  • Arrangér en koncert på Spil Dansk Dagen i samarbejde med de lokale sportsforeninger, hvor overskuddet går til sportsforeningens kasse.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Danmarks Fællessang

Kontakt


Følg os:

logo

Spil Dansk har til formål at udbrede, udvikle og dermed sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.

SPIL DANSK
info@spildansk.dk
Gammel Kongevej 11, 1610 København