'

SPIL DANSK: 

  • Udbreder, udvikler og sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.

  • Er forankret i et lokalt, regionalt og nationalt samarbejde.

  • Begejstrer og inspirerer danskerne til at skabe, spille og dele musik med hinanden.

  • Dyrker og styrker kvaliteten og diversiteten i den danske musik i et genremæssigt bredt, folkeligt, historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.

  • Fremmer og sikrer mangfoldigheden i dansk musiklivs fødekæder, fra amatørerne til de professionelle og fra børnene til seniorerne.

  • Styrker det danske musikliv gennem nye partnerskaber og involverer alle typer publikum, lyttere og arrangører. 

  • Skaber grobund for sammenhængskraft og fællesskab i samfundet gennem dialog og inklusion med musikken i hånden.

FAKTA:

  • Spil Dansk Ugen – også kaldet Musiklivets Festuge - er altid i uge 44.

 

  • Spil Dansk har siden 2001 været Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed af arrangementer

 

 

  • Læs mere om Spil Dansk, tilmeld arrangementer og tjek kalenderen på spildansk.dk.

 

Danmarks Fællessang

Kontakt


Følg os:

logo

Spil Dansk har til formål at udbrede, udvikle og dermed sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.

SPIL DANSK
info@spildansk.dk
Gammel Kongevej 11, 1610 København