'

Spil Dansk historie

 

Spil Dansk Ugen ligger hvert år i uge 44, og i samme uge er det Spil Dansk Dagen om torsdagen. I 2016 er der Spil Dansk Dagen torsdag den 3. november.


Koda tog i 2001 initiativ til Spil Dansk Dagen. Det var i forbindelse med Kodas 75 års jubilæum.

Spil Dansk flyttede i 2014 ud af Koda, og den 9. april 2014 blev Spil Dansk genfødt i en ny forening og bredere ejerkreds bestående af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Danske Populær Autorer, Musikforlæggerne og Koda. Læs mere derom.

DR har siden 2001 været en tæt samarbejdspartner for Spil Dansk. Således spilles der udelukkende dansk produceret musik på DR radio på Spil Dansk Dagen. Dette har fået en række andre radioer og TV-stationer over hele landet til også at medvirke på dagen, samtidig med at flere af de største danske musik-streamingtjenester også markerer Spil Dansk Ugen.

(Siden 2001 har musiklivet fejret Spil Dansk Dagen - altid den sidste torsdag i oktober. Fra 2015 udvidede vi til en SPIL DANSK UGE, så der nu afholdes arrangementer i hele uge 44, hvor den danske musik hyldes, fornyes og lever.  

Spil Dansk Ugen byder på mere end tusinde musikarrangementer fordelt over hele Danmark. Også i udlandet fejres Spil Dansk, og igennem tiderne har der været koncerter i Sverige, Tyskland, Italien, Canada, Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Madrid og Italien.

Mange radioer - herunder DR - spiller udelukkende dansk produceret musik, og flere TV-stationer bruger dagen til udsendelser om dansk musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere festugen. 

Det eneste krav til musikken er, at den skal være skabt og produceret af danske musikere, komponister og sangskrivere. Der kan synges på alle verdens sprog og musikken kan være i alle genrer til Spil Dansk arrangementer.)

Musiklivets årlige festuge

De reelle arrangører af de langt over 1400 musikarrangementer, som finder sted på Spil Dansk Ugen, er dog i virkeligheden de tusindvis af medvirkende musikere, arrangører og ildjsæle, som skaber koncerter og arrangementer over hele landet. Men det er også de mange Spil Dansk Kommuner og deres styregrupper, som lokalt sætter gang i en lang række Spil Dansk projektet. 

Spil Dansk Ugen er den tid på året, hvor musiklivet samler krafterne og gør sig ekstra umage med at lave spændende arrangementer. Spil Dansk Ugen er musikkens pendant til en landsdækkende kulturnat/uge. Spil Dansk Ugen er det nationale projekt med den lokale forankring.   

Ideen blev fostret i 1941

Spil Dansk Dagens første år var 2001, men faktisk fødtes ideen til "den danske Musiks Dag" allerede i 1941.
Direktør J. Ravn-Jonsen - Kodas grundlæggende og bærende kraft gennem mange år - skrev i Dansk Musik Tidsskrift i 1942 om sine ideer med "den danske Musiks Dag".
 
Herunder kan du læse et par citater fra denne artikel:
 
( ... ...
 
For at slaa dette fast, baade i Komponisternes Bevidsthed og i Folkets Omdømme, er det, jeg har foreslaaet hvert Aar at holde en »Dag« for den danske Musik, - Den danske Musiks Dag!
 
... ...
 
Jeg tror, det kan have sin meget store Betydning for de danske Komponister og deres Kunst, at de paa en saadan Dag faar Lov til, inden for alle Musikudførelsens Omraader at vise, hvad de dur til, - det være sig inden for det dramatiske, det koncertmæssige, Sangen, Kirkemusikken og det rent underholdende.
Det styrker nemlig Viljen, øger Kraften, ansporer Evne og Lyst, - det ranker og giver den Selvfølelse og Tro, uden hvilken man arbejder forgæves.


Og - saa skulde Dagen jo helst aabne Folkets Øren for den store og livsgivende Kulturkilde, det ejer i den danske Musik og dens Skabere.

Den skulde vække Staten og vore kommunale Myndigheder til Erkendelse af, hvad Musikken betyder for et Folks kulturelle Trivsel og Vækst, og hvad Musikken betyder for Nationen, og at dens Skaberes Kaar derfor ikke som hidtil bør anlægges efter Karrighedens Maalestok.


... ... )

Ophav:     J. Ravn-Jonsen
Tidsskrift: Dansk Musik Tidsskrift
Årgang/Hæfte No.: 1942 - 01
Side:     9 - 11
Sprog:     Dansk
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.
Udgiver:   Foreningen Dansk Musik Tidsskrift

Danmarks Fællessang

Kontakt


Følg os:

logo

Spil Dansk har til formål at udbrede, udvikle og dermed sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.

SPIL DANSK
info@spildansk.dk
Gammel Kongevej 11, 1610 København